Marka

 

 

Bilde på vei fra Mobekken til Tømte i Maridalen/Nordmarka i Oslo.

Her finnes det en nesten utilgjengelig natursti gjennom trolsk eventyrskog.

Men du må lete litt utenfor den vanlige grusveien !

 

 
Vi i Norge er heldige som har en flott natur rett utenfor hjemmets fire vegger. Enten du bor i en storby eller i nærheten av storbyene, må man i mange andre land reise milevis for å finne en tilsvarende naturopplevelse. Det spørs om de i det heletatt har noe som kan sammenliknes våres natur, nærhet og tilknytning.
Marka er befolkningens beste fritids og rekreasjonssted og brukes flittig av mange, spesielt i helgene da du nærmest kan oppleve å gå i kø på de støste turveiene.
Om sommeren er det gode muligheter for å finne mange bortgjemte og trolske steder der naturen virker urørt og eventyrisk. I vintersesongen kan det være tungt og komme frem på slike steder da det ikke kjøres noen prepareringmaskiner her som lager fine skispor. Det er mange fine opparbeidede grusveier og stier som er godt merket, men de beste stedene kan du finne på de minste og mest kronglete natur stiene.  Her kan du gå i fred langt borte i fra byens stess og mas. Det er på slike bortgjemte steder det også er størst sansynlighet for å møte elg, gaupe eller rådyr. Er du riktig heldig kan du også finne deg din egen eventyrskog.
 
En eventyrskog har mye gammel variert skog og stor opplevelsesverdi. Det er ofte også mye mose på trær, røtter og steiner.

Det er stor forskjell på skogen, ny skog som vokser opp etter flathogst eller gammel skog der bare noen trær har blitt fellt. Det er også stor forskjell på skogen slik vi stelte den før, og slik vi steller den nå.

En gammel eventyrskog kan stimulere fantasien og gi gode stemninger og opplevelser. Skogene i marka har blitt fattigere og mindre varierte i takt med flatehogstenes utbredelse, den dype trollskogen er i ferd med å bli borte. Hvor i marka kan vi ennå søke skogmystikken og opplevelsen av eventyr ? Hvor er de myke, grønne mosemattene, hvor er gammelskogen, hvor er markas siste eventyrskoger?

Se naturvernforbundet(NOA) sine sider om de siste eventyrskogene i marka.

Her finner du oså et kart slik at du kan finne frem til de beste skogsopplevelsene. 
http://www.noa.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=8570


 

 

Mindre enn 20% av Oslomarka har beholdt sitt opprinnelige preg, i løpet av de siste 60 årene har 83% av Oslomarka blitt preget av flatehogst og industriskog. Den plukkhogsten som var vanlig før har blitt erstattet med flathogst og kjedelig industriskog.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har de siste årene arbeidet med å registrere Eventyrskoger i Oslomarka. Dette er skogområder som har spesielt høy opplevelsesverdi. De skiller seg gjerne tydelig ut fra omkringliggende områder fordi de har mye gammel skog og stor variasjon. Loven om Oslomarka må sikre at disse og liknende områder bevares. Så kan vi i alle fall overlevere nær 20% av Marka i god stand til neste generasjon - og håpe at de tar bedre vare på den enn hva vi gjorde.

8 av 10 hogster i marka er snauhogster. Mindre en 1 av 20 hogster etterlater en mangfoldig skog velegnet for eventyr opplevelser. Den nye skogen er formet og plantet med nesten millimeter presisjon og trærne står på rekke og rad med samme mellomrom.

3/4 av den produktive skogen i marka er allerede omformet til ensaldret, ensartet skog med dårligere opplevelseskvalitet enn den gamle plukkhogde skogen som var der i fra før.

Får utviklingen fortsette mister marka sine siste villmarker og eventyrskoger slik at mye av stemningen og opplevelsen blir borte.

Ingenting kan slå uberørt skog, lenge leve eventyrskogene !

 

  Les mere hos http://www.oslomarka.no/  hvor du kan du få mer informasjon.

  Oslomarka.no er utgitt av naturvernforbundet.

 

 

Det finnes mange fine turområder i Norge, men vi har begynt med Oslomarka som en start.

 

 

 

Fil:Oslomarka.png

 

Oslomarka, bildet er hentet i fra wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Oslomarka.png

 

 

Markasvenner.no © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.markasvenner.no

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel både i nærmiljøet og ute i naturen.

  • Allemannsretten skal holdes i hevd
  • Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv
  • Områder av verdi for friluftsliv skal sikres
  • Grøntstrukturen i byer og tettsteder skal bevares

 

Kilde: Miljøverndepartementet http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/friluftsliv.html?id=1091

 

 

 

       Forsiden

 

      Nyheter

 

       Bilder

 

    Nyttige linker

 

      Om oss