Nyheter om marka

 

 

Etter 6 år med utallige turer og søk innover i Marka, begynner NOA å nærme seg slutten på den organiserte delen av Eventyrskog-registreringen. Rundt 140 områder er registrert som spesielt verdifulle for friluftsliv og naturopplevelse. Les mer hos Oslomarka.

 

 

 

Markasvenner.no © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.markasvenner.no

Ny markalov

I over 60 år har natur- og friluftsinteressene arbeidet med å verne Oslomarka for friluftsliv og biologisk mangfold. Nå ser vi målet foran oss - den varslede loven om Oslomarka. Vi ønsker gjennom å bidra til at loven og forskriftene gir et godt grunnlag for at også fremtidige generasjoner kan glede seg over og ha nytte av Oslomarka. Motstanden er fortsatt stor, og innsats fra alle som ønsker å bevare Oslomarka er viktig.

Loven sikrer Markagrensen og gir adgang til vern av eventyrskogene. Loven gir videre hjemmel for å regulere biltrafikk og motorferdsel. Loven kommer dessverre ikke til å regulere skogbruket i Marka

 

Kilde:

http://www.oslomarka.no/

 

 

        Forsiden

 

       Marka

 

       Bilder

 

    Nyttige linker

 

      Om oss