Hjem

Velkommen til Markas venner


Her vil vi samle informasjon om marka og vil forsøke og øke interessen for marka som tur og rekreasjons kilde. Denne siden har også som mål å formidle turstier og opplevelser i fra marka.

Internett er et ypperlig medium til å formidle dette med bilder og historier i fra marka.

Det vil også bli lagt ut lenker til andre relevante sider både offentlige og private.

Stadig flere mennesker bosetter seg i byer og tettsteder, og grøntområdene blir mindre. Det skaper et press på bruken av friluftslivsområdene i sentrale strøk, spesielt i de store byene. De regulerte friområdene i bymarkene rundt storbyene er under press for å få bygget flere boliger.

Oslo, verdens beste hovedstad !


Hvilken annen hovedstad kan du ta en båttur på fjorden med en av fergene eller gå en tur i marka.

Hva med trikken opp til Holmenkollen for å gå på ski eller slalom ned Wyllerløypa i Sørkedalen.

Ta toget til Hakadal stasjon og du har en fin tur hjem til Oslo gjennom marka.

Få byer har så mange merkede stier og løyper hvor man kan ta en tur på ski, til fots eller på sykkel.

Oslo sentrum og marka er unik. Fra Grønland kan du følge sti oppover langs Akerselva og opp i Maridalen hvor du har uendelige muligheter. Der kan du fortsette på grusveien, eller følge merket sti i ujevnt terreng og nyte skogens ro.

Markaloven


I over 60 år har natur- og friluftsinteressene arbeidet med å verne Oslomarka for friluftsliv og biologisk mangfold. Nå ser vi målet foran oss - den varslede loven om Oslomarka. Vi ønsker gjennom å bidra til at loven og forskriftene gir et godt grunnlag for at også fremtidige generasjoner kan glede seg over og ha nytte av Oslomarka. Motstanden er fortsatt stor, og innsats fra alle som ønsker å bevare Oslomarka er viktig.


Formålet med Markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.


Loven sikrer Markagrensen og gir adgang til vern av eventyrskogene. Loven gir videre hjemmel for å regulere biltrafikk og motorferdsel. Loven kommer dessverre ikke til å regulere skogbruket i Marka

 

Kilder: Lovdata, Naturvernforbundet og Miljødirektoratet.


Oslomarka


Oslomarka omfatter 0,4% av landets areal, men er nærturområde for ¼ av befolkningen. Bruken av Marka er enorm. 3/4 av befolkningen benytter den mer enn 2 ganger i året.

I alle undersøkelser om livskvalitet i Osloområdet er det Marka som stikker av med første-plassen, milevis foran alle andre levekårsfaktorer. Området er landets viktigste friluftslivsområde.


Markaloven og Oslomarka


Lovteksten regner opp alle våre velkjente friluftsmarker, fra vest mot øst og syd – Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka. Områdene ligger i 19 kommuner og 5 fylker med et areal på til sammen ca. 1.700.000 dekar, fordelt på ca. 2000 eiendommer.

Kilde: naturvernforbundet.no

Camping


En avkobling fra hverdagen?

Nyt et par dager ute i det fri.

Finn din plass i naturen og sett opp teltet i Nordmarka, Østmarka eller Krokskogen.

Eller om været er fint er vel ingenting bedre en kun soveposen under åpen himmel, hvor du kan ligge og se på stjernehimmelen.


En campingtur i marka kan være den perfekte ferien eller avkoblingen fra hverdagen du er på utkikk etter.


Skulle ikke campinglivet friste er det også mange hytter i Oslomarka drevet av DNT Oslo og Omegn.


Forholdene lagt til rette for at flest mulig skal få gode naturopplevelser gjennom fotturer og skiturer i marka.

Ut på sykkeltur i Marka ?


Det er populært å sykle i marka.

I Markadatabasen finner du 1037 sykkelruter og -turforslag.

Det er mange muligheter langs grusveger og stier i alle markaområder. Det er flott marka brukes og det er plass til de fleste aktiviteter, men det krever at vi tar hensyn.

Kilde: http://www.skiforeningen.no/marka/sykkel/

Elektrisk sykkel


Elsykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler, untatt i Oslomarka ( pr. 4 april 2017).


Elsykler er et motorisert fremkomstmiddel og er regnet som sykkel i byen, men har frem til nå vært forbudt å bruke på stier, turveier og i annen utmark.


Kommunene vil likevel kunne bestemme at bruk av elsykler ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.


I Oslomarka gjelder markaloven, som har egne bestemmelser om motorisert ferdsel. Regjeringen vil snarest legge frem forslag om endringer av markaloven for Stortinget, med sikte på en tilsvarende åpning for elsykler også innenfor markagrensen. Inntil en slik endring er gjennomført, er elsykkel henvist til å bruke veiene i Marka.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-el-sykkel-brukes-i-utmark/id2548074/

og hos Lovdata: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

§ 2a.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merking av stier i Oslomarka

Blåmerking – sommersti -  beregnet for fottur på sommeren

Rødmerking – vintersti/skiløype - beregnet for ski  på vinteren. Ofte er deler av stien ikke beregnet for fotturer om sommeren da de kan krysse vann og myrer (som er frosset på vinteren).

I sammenhengende skogsområder som Oslomarka og Finnskogen, er sommerstiene vanligvis merket med blått.

Kilde: https://www.dnt.no/ruter/
Merking i fjellet


I fjellet er DNT-rutene merket med skilt, varder og steiner. Mange av vardene er forsynt med en rød T og da vet du at du er på en DNT-rute.

Det forekommer også T-merking direkte på fjell men dette skal unngås da sti/rute kan legges om.

Enkelte stederkan det være merket med røde ringer på trestammer eller staur.

Les mere på www.dnt.no.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er soppen giftig?


Soppkontroll i lomma med ny app.


Ny app gir deg svar på om soppen er giftig eller en matsopp, les mer hos Soppkontroll.no.


Merk at appen kun er et supplement, ikke en erstatning for de tradisjonelle soppkontrollene, som fremdeles bør prioriteres.


Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en paraplyorganisasjon for landets mange sopp- og nyttevekstforeninger med en historie som startet i 1902. Websiden deres er Soppognyttevekster.no.


Selv om skogen er full av god matsopp, så er det dessverre rikelig med giftige sopper også.

Se noen tips hos Helsenorge.no før du drar på sopptur.Sopptur

Lokalforeningene til Norges sopp- og nyttevekstforbund inviterer på sopptur hele høsten. Det er en fin måte å lære seg nye sopper.

Turene avsluttes med at turlederen gir alle en soppkontroll, så ingen går hjem med giftsopp.

Du finner oversikt over turene til din lokalforening på Soppognyttevekster.no og Soppkontroll.no.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bål tips


Mange elsker å gå på tur og tenne bål, enten det er for å holde varmen, lage mat, noe varmt å drikke eller for kos.

Mat smaker ekstra godt ute og spesielt om det har vært en liten tur innom bålet!Det er lov å tenne bål i skog og mark fra 16. september til 14. april (Generelt forbud fra 15. april t.o.m. 15. september).

Nye regler åpner for egenvurdering for bruk av åpen ild i skog og mark etter 15.april. Bålforbudet ble i 2016 også utvidet fra å bare gjelde i og rundt skogsmark, til å gjelde all utmark.

Kilde: http://www.norskfriluftsliv.no/nye-balregler-fra-15-april/

og

http://www.skogensbrannvoktere.no/Ønsker du å tenne bål er det viktig å vite hvilke regler som gjelder. Respekter bålreglene, bruk hodet og vis aktsomhet, og sjekk gjerne på nettet om din kommune har egne regler. Mange steder finnes det også godkjente bålplasser som kan brukes året rundt.Underlag – ikke brennbart

Bruk steiner som underlag og rundt bålet for å hindre spredning.

Steinene beskytter nemlig bakken for jordbrann og man unngår store merker på bakken.

Lag aldri større bål enn at du har kontroll over det.

Tenn ikke opp bål i sterk vind. Gnistene kan blåse av sted og sette fyr på skogen.


Ha en plan for slukking og spredning av ild.

Dynk bålet godt med vann når du skal slukke så det ikke blusser opp og tar fyr etter du har forlatt bålet.

Samle sammen all søppel og sjekk at bålet er helt slukket og kaldt før dere forlater rasteplassen!Bålmat


Grilltips - sikre vinnere:

Grillpølser

Ostesmørbrød pakket inn i folie.

Pinnebrød med skinkebiter og ost. Lag deig hjemme og stek over bålet.

Pannekaker, lag pannekakerøren hjemme og stek over bålet.

Eplebiter og annen frukt på spyd.

Frukt og grønnsaker i folie.

Marshmallows

Popcorn

Bananasplit – banan fylt med mørk sjokolade og nøtter.

Bruk eller vern av marka ?
Vern eller friluftsliv? Ja takk, begge deler!

 

Marka er Oslos store stolthet. Den er til glede, trivsel og bedre helse for skigåere, turgåere, bærsankere, barnefamilier, orienteringsløpere, speidere, syklister og mange, mange flere. Slik vil vi at det skal være også i framtida. Naturverninteresser og friluftsinteresser bør fortsette å trekke i lag.

 

Vernet av områder utgjør en liten del av Marka, men er svært viktige for naturopplevelse og frilufts­liv. Her kan vi oppleve naturlig skog, noe alle undersøkelser viser at også faller i markabrukernes smak. Vernebestemmelsene legger ingen begrensninger på vanlig friluftsliv. Fiske, jakt, telting, bål­brenning, sopplukking og mindre idrettsarrangementer kan foregå uten spesiell tillatelse – som tidligere. Også orienteringsposter kan plasseres inne i verneområdene, men for å sikre verneverdiene må de plasseres med ekstra omhu. Det er derfor innført en prosess som sikrer at nødvendige hensyn tas.

 

Av Gjermund Andersen, styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

 

Kilde- les mer : Naturvernforbundet.no
Ta med plasten hjem fra tur


Det er viktig å kose seg når man er ute på tur, men det er også viktig å ta med all plastemballasje og søppel tilbake når turen er over. Plast hører ikke hjemme i naturen, så ha alltid med deg en ekstra pose for å ta med plast og søppel hjem. Ser du mer plast ute, ta med det også. Husk å bruke hansker dersom du plukker opp annen søppel enn din egen. Husk alltid på å vaske hendene godt, også når du er på tur.


Les flere turtips på: naturvernforbundet.no


Mer om kildesortering plast og aluminium på tur hos: naturvernforbundet.no

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Man skaper ofte litt søppel når man går på tur – ekstra mye kan det bli hvis man også skal spise litt underveis.
Så hva gjør man med søpla?

Les mere hos: turmat.no