Om oss

Hvem er vi ?Markas venner vil samle informasjon om marka og vil forsøke og øke interessen for marka som tur og rekreasjons kilde. Denne siden har også som mål å formidle turstier og opplevelser i fra marka. Internett er et ypperlig medium til å formidle dette med bilder og historier i fra marka.

Det vil også bli lagt ut lenker til andre relevante sider både offentlige og private.Mye på nett


De siste årene har det dukket opp flere og flere websider,

du kan nå velge mellom et hav av interessante sider og temaer.

Flere mennesker


Stadig flere mennesker bosetter seg i byer og tettsteder, og grøntområdene blir mindre. Det skaper et press på bruken av friluftslivsområdene i sentrale strøk – spesielt i de store byene.


Fremtiden

Er du opptatt av at fremtidige generasjoner og skal få gleden av å vokse opp med fri og tilgjengelig natur rundt seg?

Gjerne gode muligheter og opplevelser i nærmiljøet der hvor folk bor(marka).

Det er ikke selvsagt før vi får fritidsloven med allemannsretten og markagrenser/friluftsområder inn i grunnloven.Planer om marka


Kommunale markaplaner :

For å sikre markaområdene best mulig, har flere kommuner laget kommunale arealplaner for markaområdene, såkalte markaplaner. Markaplaner bør beskrive markaområdene og hvordan de bør vernes om, tilrettelegges og forvaltes. Planlegging for markaområdene gjør det enklere å finne områdene som kan brukes til for eksempel utbygging for idrett og aktiviteter. Ikke alle byer og tettsteder har planer for å ta vare på marka, og mange mangler konkrete planer for tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet.

kilde:

http://www.miljostatus.no/tema/friluftsliv/marka/

INFO


Vil du være med og gjøre denne siden bedre eller har noen kommentarer, send en mail til :

mail@markasvenner.no

 

 

Har du et bilde eller turtips er vi glade for ditt bidrag.

 

Med vennlig hilsen

Markasvenner